Skjønnhet – et dikt

skjønnhet schoonheid Schönheit unendelige skog oneindig woud unëndlicher Wald høstens drakt herfst kostuum Herbst Kostüm havet zee Meer dønning duinen Schwellen og en und fjellet rots Felsen stille makt stille kacht stille Kraft From/ uit/ aus: Willy and Penn no. 2, 1992.